Şartlar ve koşullar

liliapp APK için Şartlar ve Koşullar

giriiş

Bu web sayfasında yazılan bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşulları, https://liliapp.net.tr/ adresinden erişilebilen liliapp APK web sitemizi kullanımınızı yönetecektir.

Bu Koşullar tamamen uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınızı etkileyecektir. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılı tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız. Bu Şartlar ve Koşullar, Şartlar ve Koşullar Örnek Şablonunun yardımıyla oluşturulmuştur.

Küçüklerin veya 18 yaşından küçük kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz içerik dışında, bu Koşullar kapsamında, liliapp APK ve/veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallere sahiptir.

Size yalnızca bu Web Sitesinde yer alan materyali görüntüleme amacıyla sınırlı bir lisans verilir.

Kısıtlamalar

Aşağıdakilerin tümünden özel olarak kısıtlanmışsınız:

  • herhangi bir Web Sitesi materyalini başka herhangi bir ortamda yayınlamak;
  • herhangi bir Web Sitesi materyalini satmak, alt lisansını vermek ve/veya başka bir şekilde ticarileştirmek;
  • herhangi bir Web Sitesi materyalini halka açık bir şekilde icra etmek ve/veya göstermek;
  • bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek veya verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
  • bu Web Sitesini, bu Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyen herhangi bir şekilde kullanmak;
  • bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı olarak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya işletmeye zarar verebilecek şekilde kullanmak;
  • bu Web Sitesi ile ilgili herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya diğer benzer faaliyetlerde bulunmak;
  • herhangi bir reklam veya pazarlama faaliyetinde bulunmak için bu Web Sitesini kullanma.

Bu Web Sitesinin belirli alanlarına sizin erişiminiz kısıtlanmıştır ve liliapp APK, tamamen kendi takdirinize bağlı olarak herhangi bir zamanda bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifre gizlidir ve gizliliği de korumanız gerekir.

İçeriğiniz

Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video metni, resim veya diğer materyal anlamına gelir. İçeriğinizi görüntüleyerek, liliapp APK’ya onu her türlü ortamda kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, tercüme etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisanslanabilir bir lisans vermiş olursunuz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. liliapp APK, İçeriğinizden herhangi birini bu Web Sitesinden herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutar.

garanti yok

Bu Web Sitesi “olduğu gibi”, tüm kusurları ile sağlanmıştır ve liliapp APK, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili hiçbir türde beyan veya garanti vermemektedir. Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiye olarak yorumlanamaz.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Hiçbir durumda liliapp APK, ne de memurları, yöneticileri ve çalışanları, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu tür bir sorumluluk sözleşme kapsamında olsun veya olmasın, sorumlu tutulamaz. liliapp APK, yetkilileri, yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili olarak ortaya çıkan hiçbir dolaylı, sonuçsal veya özel sorumluluktan sorumlu tutulamaz.

Tazminat

Bu Şartların hükümlerinden herhangi birini ihlal etmenizle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya çıkan her türlü ve/veya tüm yükümlülüklere, masraflara, taleplere, dava nedenlerine, zararlara ve harcamalara karşı liliapp APK’yi en geniş ölçüde tazmin etmektesiniz.

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, bu tür hükümler burada kalan hükümleri etkilemeden silinecektir.

Terimlerin Varyasyonu

liliapp APK’nin bu Şartları istediği zaman uygun gördüğü şekilde değiştirmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.liliapp APK’nin bu Şartları istediği zaman uygun gördüğü şekilde değiştirmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

Atama

liliapp APK’nın bu Koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devretmesine, devretmesine ve alt sözleşme yapmasına izin verilir. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devretmenize, devretmenize veya taşeronluğa vermenize izin verilmez.

Tüm anlaşma

Bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak liliapp APK ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki tüm sözleşmelerin ve mutabakatların yerine geçer.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Koşullar, af Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için af’de bulunan eyalet mahkemelerinin ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olursunuz.

Rate this page